بازدید از هتل با استفاده از واقعیت مجازی

از طریق این لینک می­توانید تور مجازی اتاق­های عادی ما را مشاهده کنید.

از طریق این لینک می­توانید تصاویر ارائه­ شده از طراحی داخلی قسمت­های مختلف هتل را مشاهده کنید.

فهرست